Hlavní obsah

oblast

Vyskytuje se v

bramborářský: bramborářská oblastdas Kartoffelgebiet

chráněný: geogr. chráněná krajinná oblastdas Naturschutzgebiet

nížinatý: nížinatá oblastdas Tieflandgebiet

nížinný: nížinná oblastdie Tieflandregion

rekreační: rekreační oblastdas Erholungsgebiet

speciální: speciální oblastdas Spezialgebiet

zájmový: zájmová oblastdas Interessengebiet

záplavový: záplavová oblastdas Überschwemmungsgebiet, das Überflutungsgebiet

zemědělský: zemědělská oblastdas Landwirtschaftsgebiet

postižený: povodní postižené oblastivom Hochwasser betroffene Gebiete

probádat: probádat oblastdas Gebiet erforschen

vybrat: Na pomoc lidem v postižených oblastech se vybralo...Für die Menschen in den betroffenen Gebieten wurde... gesammelt.

výše: výše položené oblastihöher gelegene Gebiete

zasažený: oblasti zasažené zemětřesenímdie vom Erdbeben betroffenen Regionen

Bereich: být činný v oblasti uměníim Bereich der Kunst tätig sein

durchwaten: přebrodit zaplavenou oblastein überschwemmtes Gelände durchwaten

Führung: Ztratili jsme vůdčí postavení v této oblasti.Wir haben die Führung auf diesem Gebiet verloren.

Gegend: bolesti v oblasti ledvinSchmerzen in der Gegend der Nieren

oblast: chráněná krajinná oblastdas Landschaftsschutzgebiet