Hlavní obsah

obor

Vyskytuje se v

učební: učební obordas Lehrfach

vedlejší: vedlejší obor studiadas Nebenfach

absolvent: seznam absolventů studijního oborueine Liste der Absolventen des Studienfachs

humanitní: humanitní obory/předmětyhumanistische Fächer

mladý: mladý oborein junges Fachgebiet

preferovaný: preferovaný oborein bevorzugtes Fach

přesedlat: přesedlat na jiný oborauf ein anderes Fach umsatteln

musisch: zvolit si múzické oborysich musische Fächer wählen

obor: studijní obordas Studienfach