Hlavní obsah

obor

Vyskytuje se v

učební: učební obordas Lehrfach

vedlejší: vedlejší obor studiadas Nebenfach

absolvent: seznam absolventů studijního oborueine Liste der Absolventen des Studienfachs

hledaný: hledaný obor/časopisgesuchtes Fach/Magazin

humanitní: humanitní obory/předmětyhumanistische Fächer

mladý: mladý oborein junges Fachgebiet

preferovaný: preferovaný oborein bevorzugtes Fach

přesedlat: přesedlat na jiný oborauf ein anderes Fach umsatteln