Hlavní obsah

výše

Podstatné jméno, rod ženský

  1. kniž.(výška) die Höheve výši ramenin Schulterhöhepokuta ve výši 100 koruneine Geldstrafe in Höhe von 100 Kronen
  2. (tlaková) das Hoch

Příslovce

  1. (ve větší výšce) höhervýše položené oblastihöher gelegene Gebiete
  2. (dříve) obenvýše zmíněnýoben erwähntviz výšesiehe oben
  3. (do větší výšky) höhervyskočit výšehöher springen
  4. (více než)pro děti od 6 let výšefür Kinder ab 6 Jahre
  5. (v pořadí, žebříčku ap.) höherpostoupit o úroveň výšeein Level höher kommen

Vyskytuje se v

čas: höchste Zeitnejvyšší čas

míra: in höchstem Maßena nejvyšší míru

napětí: die Niederspannung/Hochspannung/Gleichspannungnízké/vysoké/stejnosměrné napětí

oblačnost: niedrige/hohe Wolkennízká/vysoká oblačnost

pás: der Hochdruckgürtelmeteor. (subtropický) pás vysokého tlaku vzduchu

skok: der Weitsprung/Hochsprung/Stabhochsprungskok daleký/vysoký/o tyči

tlakový: das Hoch, das Hochdruckgebietmeteor. tlaková výše

úroveň: ein hoher Lebensstandardvysoká životní úroveň

vysoký: die Hohe TatraVysoké Tatry

výše: oben erwähntvýše zmíněný

čelo: eine hohe/niedrige Stirn habenmít vysoké/nízké čelo

dosáhnout: ein hohes Alter erreichendosáhnout vysokého věku

hnát: die Preise in die Höhe treibenhnát ceny do výše

kredit: einen großen Kredit habenmít vysoký kredit

likvidnost: hohe Liquiditätvysoká likvidnost

meta: die höchsten Ziele erreichendosáhnout nejvyšších met

nejvýš: Wir wohnen im höchsten Stock/ganz oben.Bydlíme nejvýš.

nepoměrně: unverhältnismäßig großnepoměrně vysoký

odbornost: hohe Gelehrsamkeitvysoká odbornost

opěradlo: eine hohe Lehnevysoké opěradlo

otáčka: auf hohen Tourenmotor., tech. ve vysokých otáčkách

podnítit: den Sportler zu höheren Leistungen anstachelnpodnítit sportovce k vyšším výkonům

pohádat se: mit dem Vorgesetzten um die Höhe des Gehaltes zankenpohádat se s nadřízeným o výši platu

prohra: eine knappe/unerwartete/hohe Niederlagetěsná/nečekaná/vysoká prohra

přijmout: j-n an die Hochschule aufnehmenpřijmout koho na vysokou školu

rychlost: zulässige Höchstgeschwindigkeitnejvyšší dovolená rychlost

skloubit: den Leistungssport mit dem Hochschulstudium verbindenskloubit vrcholový sport se studiem na vysoké škole

stanovit: die Höhe des Schadens feststellenstanovit výši škod

toxický: ein stark toxischer Stoffvysoce toxická látka

uvalit: j-m hohe Steuern auferlegenuvalit na koho vysoké daně

výběžek: der Ausläufer eines Hochdruckgebietesmeteor. výběžek vyššího tlaku

vykopnout: die Beine hochschwingenvysoko vykopnout nohy

vyměřit: Ihm wurde eine hohe Strafe bemessen.Vyměřili mu vysoký trest.

vysoká: an der Uni studierenstudovat vysokou

vysoko: hoch im Gebirgevysoko v horách

vyšvihnout se: Er hat es ziemlich weit gebracht.Vyšvihl se docela vysoko.

výživný: ein hoher/niedriger Nährwertvysoká/nízká výživná hodnota

zrovna: Er ist ebenso groß wie ich.Je zrovna tak vysoký jako já.

žebříček: auf der gesellschaftlichen Stufenleiter hoch stehenstát vysoko na společenském žebříčku

hledět: hoch hinaus wollenhledět moc vysoko

noha: auf großem Fuß(e) lebenžít na vysoké noze

anstacheln: j-n zu größeren Leistungen anstachelnpobídnout koho k vyšším výkonům

Härte: von großer Härte seinmít vysokou tvrdost

Höhe: eine Mauer von zwei Meter Höhezeď vysoká dva metry

Instanz: sich an eine höhere Instanz wendenobrátit se na vyšší instanci

Tatra: Hohe/Niedere TatraVysoké/Nízké Tatry

Treppe: eine Treppe höher/tiefero poschodí výš/níž

Achtung: Achtung, Hochspannung!Pozor, vysoké napětí!

Anspruch: Er stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter.Klade vysoké požadavky na své spolupracovníky.

Beamte: die höheren Beamtenvyšší úředníci

Betrag: eine Rechnung im Betrag(e) von 100 Euroúčet ve výši 100 eur

Dach: ein hohes/flaches Dachvysoká/plochá střecha

darum: ein Park mit einer hohen Mauer darumpark s vysokou zdí kolem

Decke: eine hohe/niedrige Deckevysoký/nízký strop

entrichten: hohe Gebühren an die Bank entrichtenplatit bance vysoké poplatky

feststellen: die Höhe des Schadens feststellenstanovit výši škod

fordern: einen hohen Preis fordernpožadovat vysokou cenu

gelegen: hoch gelegenvysoko položený

hoch: hohe Absätze tragennosit vysoké podpatky

vysoce: j-n/etw. hoch schätzenvysoce si cenit koho/čeho

Hochschule: Sie studiert an einer Hochschule.Studuje na vysoké škole.

hochwertig: sich hochwertig ernährenživit se vysoce hodnotnými potravinami

Konsum: einen hohen Konsum an Alkohol habenmít vysokou spotřebu alkoholu

Lebensgefahr: Achtung, Hochspannung! Lebensgefahr!Pozor, vysoké napětí! Životu nebezpečno!

Nummer: eine hohe Nummervysoké číslo

oben: oben genanntuvedeno výše

Profit: hohe Profite erzielendosáhnout vysokých zisků

überragen: Er überragt seinen Vater um Haupteslänge.Je o hlavu vyšší než otec.

überspringen: Sie hat im Hochsprung 1,90 m übersprungen.Při skoku vysokém přeskočila 1,90 m.

verbrauchen: Der Motor verbraucht zu viel Benzin.Motor má vysokou spotřebu benzinu.

verlangen: mehr Lohn/eine Erklärung verlangenpožadovat vyšší plat/vysvětlení

verschieden: Die Häuser sind verschieden breit/hoch.Domy jsou různě široké/vysoké.