Hlavní obsah

vzdělání

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  • die (Aus)Bildungdoplnit si vzdělánídie Bildung ergänzenzákladní vzdělánídie Grundbildung

Vyskytuje se v

nástavba: der Bildungsaufbaunástavba vzdělání

pramen: die Erkenntnisquelle/Bildungsquellepramen poznání/vzdělání

právo: Recht auf Arbeit/Bildungprávo na práci/na vzdělání

propast: das Bildungsgefällepropast ve vzdělání

středoškolský: höhere Schulbildungstředoškolské vzdělání

úroveň: erworbener Bildungsgradúroveň dosaženého vzdělání

zaostat: in der Bildung zurückbleibenzaostat ve vzdělání

Bildung: j-m die erforderliche Bildung vermittelnumožnit komu náležité vzdělání

juristisch: die juristische Ausbildung erreichendosáhnout právnického vzdělání

vzdělání: die Grundbildungzákladní vzdělání