Hlavní obsah

pohyb

Vyskytuje se v

otáčivý: die Drehbewegungotáčivý pohyb

reflektivní: die Reflexbewegungreflektivní pohyb

bezděčný: unwillkürliche Bewegungbezděčný pohyb

kopírovat: j-s Bewegungen nachmachenkopírovat čí pohyby

krouživý: die Drehbewegungkrouživý pohyb

kyvný: die Pendelbewegungkyvný pohyb

mechanický: mechanische Bewegungenmechanické pohyby

nemotorný: unbeholfene Bewegungennemotorné pohyby

nervózní: nervöses Benehmen/nervöse Bewegungennervózní chování/pohyby

periodický: periodische Bewegung/Presse/Erscheinungperiodický pohyb/tisk/jev

plynulost: die Stetigkeit der Bewegungplynulost pohybu

prudký: heftige Bewegungenprudké pohyby

předcvičovat: jede Bewegung einzeln vorturnenpředcvičit každý pohyb zvlášť

rytmický: rhythmische Bewegungenrytmické pohyby

sladit: die Bewegungen und die Musik aufeinander abstimmensladit pohyby s hudbou

šroubovitý: eine schraubenförmige Bewegungšroubovitý pohyb

uvádět: in Bewegung setzenuvádět do pohybu

zkoordinovat: Bewegungen koordinierenzkoordinovat pohyby

setzen: sich in Bewegung setzendát se do pohybu

versetzen: etw. in Bewegung versetzenuvést co do pohybu

Bewegung: Das Auto setzte sich in Bewegung.Auto se dalo do pohybu.

bewegen: hovor. (Jetzt) Beweg dich!Hni sebou!, Pohni!, Pohyb!

pohyb: die Handbewegungpohyb ruky