Hlavní obsah

Bewegung

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. pohyb rukou ap.
  2. pohyb změna místaDas Auto setzte sich in Bewegung.Auto se dalo do pohybu.
  3. pohnutí, dojetí
  4. hnutí náboženské, revoluční ap.

Vyskytuje se v

setzen: dát se do pohybusich in Bewegung setzen

versetzen: uvést co do pohybuetw. in Bewegung versetzen

eckig: neohrabaně se pohybovateckige Bewegungen machen

fahrig: prudce se pohybovatfahrige Bewegungen machen

protiatomový: protiatomové hnutídie Anti-Atom-Bewegung

bezděčný: bezděčný pohybunwillkürliche Bewegung

kopírovat: kopírovat čí pohybyj-s Bewegungen nachmachen

mechanický: mechanické pohybymechanische Bewegungen

nacionalistický: nacionalistické hnutínationalistische Bewegung

nemotorný: nemotorné pohybyunbeholfene Bewegungen

nervózní: nervózní chování/pohybynervöses Benehmen/nervöse Bewegungen

periodický: periodický pohyb/tisk/jevperiodische Bewegung/Presse/Erscheinung

plynulost: plynulost pohybudie Stetigkeit der Bewegung

pohyb: dát se do pohybuin Bewegung kommen

prudký: prudké pohybyheftige Bewegungen

předcvičovat: předcvičit každý pohyb zvlášťjede Bewegung einzeln vorturnen

přeskočit: Hlas mu dojetím přeskočil.Seine Stimme überschlug sich vor Bewegung.

rytmický: rytmické pohybyrhythmische Bewegungen

sladit: sladit pohyby s hudboudie Bewegungen und die Musik aufeinander abstimmen

šroubovitý: šroubovitý pohybeine schraubenförmige Bewegung

uvádět: uvádět do pohybuin Bewegung setzen

zkoordinovat: zkoordinovat pohybyBewegungen koordinieren

Bewegung: Auto se dalo do pohybu.Das Auto setzte sich in Bewegung.