Hlavní obsah

eckig

Vyskytuje se v

Gegenstand: ein runder/eckiger Gegenstandkulatý/hranatý předmět

hranatý: ein eckiger Tischhranatý stůl

závorka: runde/eckige/spitze Klammernmat. kulaté/hranaté/lomené závorky

eckig: eckige Bewegungen machenneohrabaně se pohybovat