Hlavní obsah

bewegen

Slovesobewog, h. bewogen

Vyskytuje se v

Terrain: sich auf unbekanntem Terrain bewegenpohybovat se na neznámé půdě

impulsiv: sich impulsiv bewegenimpulzivně se pohybovat

zutiefst: Er war zutiefst bewegt.Byl nesmírně dojatý.

unbeholfen: sich unbeholfen bewegenneohrabaně se pohybovat

dát: dát si řícisich zu etw. bewegen lassen

kývat: kývat hlavou do rytmuden Kopf im Rhythmus bewegen

kývat se: kývat se ze strany na stranusich hin und her bewegen

nebezpečně: pohybovat se nebezpečně blízko koho/čehosich gefährlich nah j-m/etw. bewegen

pohánět: pohánět člun veslyein Boot mit Rudern (fort)bewegen

pohnout: pohnout rukamadie Arme bewegen

prudce: prudce se pohybovatsich heftig bewegen

přimět: Co tě k tomu přimělo?Was hat dich dazu bewogen?

zahýbat: zahýbat rukoudie Hand bewegen

kolej: přen. Všechno je ve starých kolejích.Alles bewegt sich in ausgefahrenen Gleisen.