Hlavní obsah

bewegen

Slovesobewog, h. bewogen

Vyskytuje se v

Terrain: pohybovat se na neznámé půděsich auf unbekanntem Terrain bewegen

impulsiv: impulzivně se pohybovatsich impulsiv bewegen

zutiefst: Byl nesmírně dojatý.Er war zutiefst bewegt.

bewegen: Co ho jen přimělo k odjezdu?Was hat ihn wohl zur Abreise bewogen?

unbeholfen: neohrabaně se pohybovatsich unbeholfen bewegen

dát: dát si řícisich zu etw. bewegen lassen

kývat: kývat hlavou do rytmuden Kopf im Rhythmus bewegen

kývat se: kývat se ze strany na stranusich hin und her bewegen

nebezpečně: pohybovat se nebezpečně blízko koho/čehosich gefährlich nah j-m/etw. bewegen

pohánět: pohánět člun veslyein Boot mit Rudern (fort)bewegen

pohnout: pohnout rukamadie Arme bewegen

prudce: prudce se pohybovatsich heftig bewegen

přimět: Co tě k tomu přimělo?Was hat dich dazu bewogen?

zahýbat: zahýbat rukoudie Hand bewegen

kolej: přen. Všechno je ve starých kolejích.Alles bewegt sich in ausgefahrenen Gleisen.

bewegen: hýbat se, pohybovat se, (po)hnout sesich bewegen