Hlavní obsah

umdrehen

Vyskytuje se v

Pfennig: jeden Pfennig (drei Mal) umdrehen, auf den Pfennig sehenobrátit každou korunu (dvakrát), koukat na každou korunu

Spieß: den Spieß umdrehenoplatit stejnou mincí

umdrehen: sich umdrehennach j-m/etw. otočit se, obrátit se za kým/čím

oj: die Deichsel umdrehenotáčet ojí

převrátit se: sich auf den Bauch umdrehenpřevrátit se na břicho

zakroutit: j-m den Arm umdrehenzakroutit paží komu

podpatek: sich auf dem Absatz umdrehenotočit se na podpatku

převracet: jeden Cent umdrehenpřevracet v ruce každou korunu

Kragen: j-m den Kragen (her)umdrehenzakroutit komu krkem