Hlavní obsah

verdrehen

Vyskytuje se v

zakoulet: die Augen verdrehenzakoulet očima

kroutit: die Augen verdrehenkroutit očima

zakroutit: die Augen verdrehenzakroutit očima

zamotat: j-m den Kopf verdrehenzamotat hlavu komu

zbláznit: Sie hat ihm den Kopf völlig verdreht.Úplně mu zbláznila hlavu.

zkroutit: j-m den Arm hinter den Rücken verdrehenzkroutit komu ruku za zády

mást: j-m den Kopf verdrehenmást hlavu komu

oko: die Augen verdrehenobrátit oči v sloup

poplést: j-m den Kopf verdrehenpoplést komu hlavu

sloup: die Augen verdrehenobrátit oči v sloup

splést: j-m den Kopf verdrehensplést komu hlavu

verdrehen: die Augen verdrehenobracet oči v sloup