Hlavní obsah

drehen

Sloveso

  1. j-m dreht sich alles hovor.s kým se všechno točí

Vyskytuje se v

Däumchen: Däumchen drehentočit mlýnek lenošit, zahálet

Daumen: Daumen drehentočit mlýnek lenošit, zahálet

Fahne: die Fahne nach dem Wind drehentočit se jako korouhvička, být kam vítr tam plášť

Grad: sich um hundertachtzig Grad drehenobrátit/otočit (se) o sto osmdesát stupňů změnit názor

Herz: j-m dreht sich das Herz im Leib(e) herumkomu puká srdce žalem ap.

Magen: j-m dreht sich der Magen umkomu se zvedá žaludek je zle

Mangel: j-n durch die Mangel drehen/in die Mangel nehmenvzít (si) koho do parády

Nase: j-m eine (lange) Nase drehen(u)dělat na koho dlouhý nos

gegen: sich gegen die Wand drehenotočit se ke stěně

herum: sich im Kreis herum drehenotáčet se kolem dokola

Knopf: an einem Knopf drehenotočit knoflíkem

nach: den Kopf nach links drehenotočit hlavu nalevo

rechtsherum: etw. rechtsherum drehentočit co, čím doprava

Achse: sich um (seine) eigene Achse drehenotáčet se kolem (své) vlastní osy

dokumentarisch: einen dokumentarischen Film drehen(na)točit dokumentární film

einzigartig: einzigartigen Film drehennatočit jedinečný film

Joint: einen Joint rauchen/drehenkouřit/ubalit jointa