Hlavní obsah

silně

Vyskytuje se v

pohlaví: silné pohlavídas starke Geschlecht

silný: silný kuřákein starker Raucher

sloveso: silná/slabá slovesastarke/schwache Verben

stránka: čí silná stránkaj-s starke Seite, j-s Stärke

anglický: mluvit se silným anglickým přízvukemmit starkem englischen Akzent sprechen

jedinec: silný jedineceine starke Einzelpersönlichkeit

konkurent: stát se silným konkurentemein starker Konkurrent werden

mráz: silný/tuhý mrázein starker/strenger Frost

nátura: mít silnou náturueine starke Natur haben

prochladnout: Silně prochladl.Er war stark erkältet.

sklonit se: sklonit se před silnějšímsich dem Stärkeren beugen

stisk: mít silný stisk rukyeinen kräftigen Händedruck haben

svištět: Venku sviští silný vítr.Draußen pfeift ein starker Wind.

zlomit se: Větev se v silném větru zlomila.Der Ast ist beim starken Wind abgebrochen.

kafe: To je silný kafe!Das ist ein starkes Stück!

aufkommen: Zvedl se silný severák.Ein kräftiger Nordwind kam auf.

behaart: být silně ochlupenýstark behaart sein

Kaffee: pít černou/horkou/silnou kávuschwarzen/heißen/starken Kaffee trinken

Konkurrenz: silná konkurenceeine starke Konkurrenz

schwer: mít silné bolesti hlavyschwere Kopfschmerzen haben

abbrechen: Veslo se v silném proudu zlomilo.Das Ruder ist bei starkem Strom abgebrochen.

Akzent: mluvit se silným přízvukemmit starkem Akzent sprechen

beeindrucken: Představení na mě silně zapůsobilo.Die Vorstellung beeindruckte mich stark.

Charakter: mít slabý/silný charaktereinen schwachen/starken Charakter haben

Knochen: mít silné kostistarke Knochen haben

Recht: právo silnějšíhodas Recht des Stärkeren

Sinn: mít silný smysl pro spravedlnosteinen starken Sinn für Gerechtigkeit haben

stark: být velký a silnýgroß und stark sein

Stoß: silný nárazein kräftiger Stoß

wie: silný jako medvědstark wie ein Bär

Zug: silný tah dolůein starker Zug nach unten

silně: silně kořeněnýstark gewürzt