Hlavní obsah

vážně

Vyskytuje se v

hudba: vážná hudbaernste Musik, die E-Musik

myslet: To nemyslíš vážně!Das meinst du nicht ernst!

vážný: nasadit vážnou tvářeine ernsthafte Miene aufsetzen

známost: mít vážnou známostfeste Freundin/festen Freund haben

smrtelně: myslet co smrtelně vážněetw. todernst meinen

behaupten: etw. im Ernst behauptentvrdit co vážně

ernst: in eine ernste Situation geratendostat se do vážné situace

ernst: seine Arbeit ernst nehmenbrát svou práci vážně

Freund: einen festen Freund habenmít stálého přítele, mít vážnou známost

meinen: Meinst du das im Ernst?Myslíš to vážně?

nehmen: etw. sehr ernst nehmenbrát co velmi vážně