Hlavní obsah

vážně

Vyskytuje se v

hudba: ernste Musik, die E-Musikvážná hudba

myslet: Das meinst du nicht ernst!To nemyslíš vážně!

vážný: eine ernsthafte Miene aufsetzennasadit vážnou tvář

známost: feste Freundin/festen Freund habenmít vážnou známost

smrtelně: etw. todernst meinenmyslet co smrtelně vážně

behaupten: etw. im Ernst behauptentvrdit co vážně

ernst: in eine ernste Situation geratendostat se do vážné situace

Freund: einen festen Freund habenmít stálého přítele, mít vážnou známost

meinen: Meinst du das im Ernst?Myslíš to vážně?

nehmen: etw. sehr ernst nehmenbrát co velmi vážně