Hlavní obsah

hudba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (vážná, lidová ap.) die Musik(hudební umění) die Tonkunsthudba budoucnostidie Zukunftsmusikvážná hudbaernste Musik, die E-Musik
  2. (hra, zpěv) die Musik

Vyskytuje se v

barokní: barokní hudbadie Barockmusik

beatový: beatová hudbadie Beatmusik

cikánský: cikánská hudbadie Zigeunermusik

dechový: hud. dechová hudbadie Blasmusik

diskotékový: diskotéková hudbadie Diskomusik

chrámový: chrámová hudbadie Kirchenmusik

instrumentální: instrumentální hudbadie Instrumentalmusik

kavárenský: kavárenská hudbadie Cafemusik

komorní: komorní hudbadie Kammermusik

milovník: milovník umění/hudby/divadlader Kunstliebhaber/Musikfreund/Theaterliebhaber

muzikálový: muzikálová hudbadie Musicalmusik

operní: operní hudba/áriedie Opernmusik/Opernarie

vokální: vokální hudbadie Vokalmusik

božský: Ta hudba je božská.Das ist eine himmlische Musik.

čarovný: čarovná hudbazauberhafte Musik

černošský: černošská hudbadie schwarze Musik

kompilace: kompilace taneční hudbyeine Kompilation der Tanzmusik

odmlčet se: Hudba se odmlčela.Die Musik verstummte.

omámit: Byl jsem tou hudbou úplně omámen.Ich war von der Musik ganz berauscht.

pustit: pustit hudbuMusik auflegen

rajský: rajská hudbaparadiesische/himmlische Musik

relaxační: relaxační hudbadie Relaxmusik

rozkoš: naslouchat s rozkoší hudběmit Wonne Musik hören

rozptylovat: Hlasitá hudba mě rozptyluje od práce.Die laute Musik lenkt mich von der Arbeit ab.

rvát: přen. Hlasitá hudba mu rvala uši.Die laute Musik gellte ihm in den Ohren.

sladit: sladit pohyby s hudboudie Bewegungen und die Musik aufeinander abstimmen

sluchátko: nasadit si sluchátka a poslouchat hudbuKopfhörer aufsetzen und Musik hören

soudobý: koncert soudobé hudbyein Konzert zeitgenössischer Musik

trhat: přen. Ta hudba mi trhá uši.Diese Musik betäubt meine Ohren.

ukolébat: přen. Hudba ji ukolébala ke spánku.Die Musik lullte sie ein.

ztichnout: Hudba ztichla.Die Musik verstummte.

zvnitřku: Zvnitřku zněla hudba.Von innen klang Musik.

Musik: geistliche/elektronische Musikduchovní/elektronická hudba

leben: Er lebt nur seiner Musik.Žije jen svou hudbou.

mögen: Magst du seine Musik?Máš rád jeho hudbu?

Musik: die Musik zu einem Film schreibennapsat hudbu k filmu