Hlavní obsah

vážný

Přídavné jméno

  1. (neveselý) ernst(haft)nasadit vážnou tvářeine ernsthafte Miene aufsetzen
  2. (závažný, podstatný) ernst(haft)

Vyskytuje se v

hudba: ernste Musik, die E-Musikvážná hudba

známost: feste Freundin/festen Freund habenmít vážnou známost

ernst: in eine ernste Situation geratendostat se do vážné situace

Freund: einen festen Freund habenmít stálého přítele, mít vážnou známost

vážný: eine ernsthafte Miene aufsetzennasadit vážnou tvář