Hlavní obsah

Verdienst

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e; mst Sg

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

Vyskytuje se v

pro: 15 Euro pro Stunde verdienenvydělávat 15 eur za hodinu

Beachtung: kniž. Beachtung verdienenzasluhovat (si) pozornost

bevor: Bevor du nicht genügend Geld verdienst, kannst du dir kein Auto kaufen.Dokud nevyděláš dost peněz, nemůžeš si koupit auto.

hervorheben: die Verdienste der Soldaten lobend hervorhebenpochvalně vyzdvihnout zásluhy vojáků

womit: Womit habe ich das verdient?Čím jsem si to zasloužil(a)?

bokem: etw. nebenbei verdienenvydělat si něco bokem

zmínka: etw. verdient keine Erwähnungco nestojí za zmínku

ctít: j-s Verdienste ehrenctít čí zásluhy

chléb: sich sein Brot mühsam verdienenvydělávat si na chleba

pěkně: schön verdienenvydělávat si pěkně

plus: Er verdient plus-minus zehn Tausend Kronen.Vydělává plus minus deset tisíc korun.

poctivě: sich ehrlich verdienenpoctivě si vydělávat

pochvala: das Lob verdienenzasloužit si pochvalu

ročně: 2 Millionen jährlich verdienenvydělat ročně 2 miliony

slušný: ansehnliche Verdiensteslušné výdělky

soucit: das Mitleid verdienenzasluhovat soucit

vysloužit si: Beifall verdienenvysloužit si potlesk

zásluha: j-s Verdienste schätzenocenit čí zásluhy

zdůraznit: j-s Verdienste hervorhebenzdůraznit čí zásluhy

verdienen: Wie viel verdienst du?Kolik vyděláváš?