Hlavní obsah

Verdienst

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e; mst Sg

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

Vyskytuje se v

pro: 15 Euro pro Stunde verdienenvydělávat 15 eur za hodinu

Beachtung: kniž. Beachtung verdienenzasluhovat (si) pozornost

bevor: Bevor du nicht genügend Geld verdienst, kannst du dir kein Auto kaufen.Dokud nevyděláš dost peněz, nemůžeš si koupit auto.

hervorheben: die Verdienste der Soldaten lobend hervorhebenpochvalně vyzdvihnout zásluhy vojáků

verdienen: Wie viel verdienst du?Kolik vyděláváš?

verdienen: Womit habe ich das verdient?Čím jsem si to zasloužil?

womit: Womit habe ich das verdient?Čím jsem si to zasloužil(a)?

bokem: vydělat si něco bokemetw. nebenbei verdienen

zmínka: co nestojí za zmínkuetw. verdient keine Erwähnung

ctít: ctít čí zásluhyj-s Verdienste ehren

chléb: vydělávat si na chlebasich sein Brot mühsam verdienen

pěkně: vydělávat si pěkněschön verdienen

plus: Vydělává plus minus deset tisíc korun.Er verdient plus-minus zehn Tausend Kronen.

poctivě: poctivě si vydělávatsich ehrlich verdienen

pochvala: zasloužit si pochvaludas Lob verdienen

ročně: vydělat ročně 2 miliony2 Millionen jährlich verdienen

slušný: slušné výdělkyansehnliche Verdienste

soucit: zasluhovat soucitdas Mitleid verdienen

vysloužit si: vysloužit si potleskBeifall verdienen

zásluha: ocenit čí zásluhyj-s Verdienste schätzen

zdůraznit: zdůraznit čí zásluhyj-s Verdienste hervorheben