Hlavní obsah

ctít

Nedokonavé sloveso

  1. (mít ve vážnosti) (ver)ehrenctít čí zásluhyj-s Verdienste ehren
  2. (zachovávat, dbát) achtenctít zákonyGesetze achten

Vyskytuje se v

čest: urážka na ctidie Ehrenbeleidigung

urážka: práv. urážka na ctidie Ehrenbeleidigung

věc: věc ctidie Ehrensache

Ehre: sich in seiner Ehre gekränkt fühlencítit se uražen na cti

Ehre: Zu seiner/ihrer Ehre muss ich sagen, dass ...K jeho/její cti musím říci, že ...

Ehrgefühl: kein Ehrgefühl (im Leib) habennemít kouska cti (v těle)