Hlavní obsah

ctít

Nedokonavé sloveso

  1. (mít ve vážnosti) (ver)ehrenctít čí zásluhyj-s Verdienste ehren
  2. (zachovávat, dbát) achtenctít zákonyGesetze achten

Vyskytuje se v

čest: urážka na ctidie Ehrenbeleidigung

urážka: práv. urážka na ctidie Ehrenbeleidigung

věc: věc ctidie Ehrensache

Ehre: cítit se uražen na ctisich in seiner Ehre gekränkt fühlen

Ehrgefühl: nemít kouska cti (v těle)kein Ehrgefühl (im Leib) haben

ctít: ctít čí zásluhyj-s Verdienste ehren