Hlavní obsah

získat

Vyskytuje se v

předstih: získat předstih v čemeinen Vorsprung in etw. gewinnen

čas: získat časZeit gewinnen

lacině: získat koho/co lacinoj-n/etw. für ein Spottgeld bekommen

lepší: získat lepší pracovní místoeine bessere Arbeitsstelle bekommen

méně: získat méně bodůweniger Punkte bekommen

mnohý: Získal mnohého odpůrce.Er gewann viele Gegner.

moře: získat moře penězeinen Haufen Geld gewinnen

náklonnost: získat čí náklonnostj-s Zuneigung gewinnen

náskok: mít/získat náskok před kýmeinen Vorsprung vor j-m haben/gewinnen

přívlastek: získat přívlastekein Attribut erhalten

přízeň: získat čí přízeňj-s Gunst gewinnen

puk: získat/ztratit pukeine Scheibe gewinnen/verlieren

úcta: získat si úctusich Achtung verschaffen

Aktualität: získat/ztratit na aktuálnostian Aktualität gewinnen/verlieren

käuflich: získat prodejem coetw. käuflich erwerben

Zutrauen: získat důvěruZutrauen gewinnen

akademisch: získat akademický tituleinen akademischen Titel erwerben

Einsicht: získat nové teoretické poznatkyneue theoretische Einsichten gewinnen

gewinnen: získat čí láskuj-s Liebe gewinnen

Mut: získat (nové) odhodlání(neuen) Mut fassen

Vorteil: získat finanční užitek z čehoeinen finanziellen Vorteil aus etw. ziehen

gehen: První cenu získala paní Meierová.Der erste Preis ging an Frau Meier.

získat: získat čí souhlasj-s Zustimmung gewinnen