Hlavní obsah

přesvědčit

Vyskytuje se v

opak: přesvědčit koho o opakuj-n vom Gegenteil überzeugen

osobně: osobně se přesvědčitsich persönlich/selbst überzeugen

pokoušet se: Pokoušeli se ho přesvědčit.Sie versuchten, ihn zu überzeugen.

přesvědčit se: přesvědčit se o čem na vlastní očisich von etw. mit eigenen Augen überzeugen

durch: j-n durch Argumente überzeugenpřesvědčit koho argumenty

Kunst: die Kunst des Überzeugensumění přesvědčit

überzeugen: j-n von der Wahrheit überzeugenpřesvědčit koho o pravdě