Hlavní obsah

přesvědčit

Vyskytuje se v

opak: přesvědčit koho o opakuj-n vom Gegenteil überzeugen

osobně: osobně se přesvědčitsich persönlich/selbst überzeugen

pokoušet se: Pokoušeli se ho přesvědčit.Sie versuchten, ihn zu überzeugen.

přesvědčit se: přesvědčit se o čem na vlastní očisich von etw. mit eigenen Augen überzeugen

durch: přesvědčit koho argumentyj-n durch Argumente überzeugen

Kunst: umění přesvědčitdie Kunst des Überzeugens

überzeugen: přesvědčit koho o pravděj-n von der Wahrheit überzeugen