Hlavní obsah

osobně

Příslovce

  • persönlichosobně se přesvědčitsich persönlich/selbst überzeugenznát osobně kohoj-n persönlich kennen

Vyskytuje se v

auto: der Personen(kraft)wagen, der Pkwosobní auto

data: die Personaldaten/Personalangaben/Personalienosobní data

doklad: die Ausweispapiereosobní doklady

dokument: die Ausweispapiereosobní dokumenty

doprava: der Personenverkehr, die Personenbeförderungosobní doprava

oddělení: die Personalabteilungosobní oddělení

osobní: der Personalausweisosobní průkaz

počítač: der Personalcomputerosobní počítač

vlak: der Personenzug/Güterzugosobní/nákladní vlak

vůz: der Personenwagenosobní vůz

byt: die Eigentumswohnungbyt v osobním vlastnictví

jmění: das Privatvermögenosobní jmění

nedotknutelný: unantastbares persönliches Eigentumnedotknutelné osobní vlastnictví

neosobně: j-n/etw. unpersönlich bewertenneosobně hodnotit koho/co

neosobní: unpersönliches Verhalten gegenüber j-m/etw.neosobní chování ke komu/čemu

pohnutka: etw. aus persönlichen (Beweg)Gründen machenudělat co z osobních pohnutek

prestiž: das persönliche/wissenschaftliche Prestigeosobní/vědecká prestiž

rekord: persönlicher Rekord/der Weltrekord/olympischer Rekordosobní/světový/olympijský rekord

vozidlo: der Personenkraftwagen/Lastkraftwagenosobní/nákladní vozidlo

zájmeno: das Personalpronomenosobní zájmeno

Ding: persönliche/öffentliche Dingeosobní/veřejné věci

entziehen: sich dem persönlichen Kontakt entziehenvyhnout se osobnímu kontaktu

Freiheit: persönliche/politische/bürgerliche Freiheitosobní/politická/občanská svoboda

osobně: j-n persönlich kennenznát osobně koho