Hlavní obsah

osobně

Příslovce

  • persönlichosobně se přesvědčitsich persönlich/selbst überzeugenznát osobně kohoj-n persönlich kennen

Vyskytuje se v

auto: osobní autoder Personen(kraft)wagen, der Pkw

data: osobní datadie Personaldaten/Personalangaben/Personalien

doklad: osobní dokladydie Ausweispapiere

dokument: osobní dokumentydie Ausweispapiere

doprava: osobní dopravader Personenverkehr, die Personenbeförderung

oddělení: osobní oddělenídie Personalabteilung

osobní: osobní průkazder Personalausweis

osobní: osobní stráždie Leibwache

osobní: osobní oddělenídie Personalabteilung

osobní: osobní dopravadie Personenbeförderung

osobní: osobní nádražíder Personenbahnhof

počítač: osobní počítačder Personalcomputer

vlak: osobní/nákladní vlakder Personenzug/Güterzug

vůz: osobní vůzder Personenwagen

anonymizace: anonymizace osobních údajůAnonymisierung von personenbezogenen Daten

byt: byt v osobním vlastnictvídie Eigentumswohnung

jmění: osobní jměnídas Privatvermögen

nedotknutelný: nedotknutelné osobní vlastnictvíunantastbares persönliches Eigentum

neosobně: neosobně hodnotit koho/coj-n/etw. unpersönlich bewerten

neosobně: neosobně sdělovat komu coj-m etw. unpersönlich mitteilen

neosobní: neosobní chování ke komu/čemuunpersönliches Verhalten gegenüber j-m/etw.

osobní: osobní oprávnění/povolenípersönliche Berechtigung/Bewilligung

osobní: osobní údajepersönliche Daten

osobní: osobní otázkaeine persönliche Frage

osobní: osobní vlak/automobilder Personenzug/Personen(kraft)wagen

osobní: osobní názor/důvodypersönliche Meinung/Gründe

pohnutka: udělat co z osobních pohnuteketw. aus persönlichen (Beweg)Gründen machen

prestiž: osobní/vědecká prestiždas persönliche/wissenschaftliche Prestige

rekord: osobní/světový/olympijský rekordpersönlicher Rekord/der Weltrekord/olympischer Rekord

vozidlo: osobní/nákladní vozidloder Personenkraftwagen/Lastkraftwagen

zájmeno: osobní zájmenodas Personalpronomen