Hlavní obsah

persönlich

Vyskytuje se v

Ding: persönliche Dingeosobní věci/záležitosti

entziehen: sich dem persönlichen Kontakt entziehenvyhnout se osobnímu kontaktu

Freiheit: persönliche/politische/bürgerliche Freiheitosobní/politická/občanská svoboda