Hlavní obsah

Ding

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e/~er

  1. věc předmětgute/nützliche Dingedobré/užitečné věci
  2. hovor.krám, veteš, haraburdí
  3. záležitost, věcKein Ding.Žádnej problém., Pohoda. nic těžkéhoDas ist nicht so mein Ding.Na tohle moc nejsem., To není (nic) pro mě.persönliche Dingeosobní věci/záležitosti

Vyskytuje se v

drei: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

gut: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

zweierlei: (zwei Dinge) mit zweierlei Maß messenměřit (dvě věci) dvojím metrem

Dings, Dingsbums, Dingsda: Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.

Dings, Dingsbums, Dingsda: Sie wohnt in Dings - na, du weißt schon wo.Ona bydlí v tom - no, ty už víš kde.

hemmen: den Fortgang der Dinge hemmenbránit vývoji věcí

líc: Každá věc má rub a líc.Jedes Ding hat zwei Seiten.

věc: filoz. věc o sobědas Ding an sich

naráz: dělat víc věcí narázmehrere Dinge auf einmal tun

podstatný: všímat si podstatných věcíwesentliche Dinge beachten

třetice: do třetice všeho dobréhoaller guten Dinge sind drei

dobré: Do třetice všeho dobrého.Aller guten Dinge sind drei.

chvatný: Práce chvatná málo platná.Gut Ding will Weile haben., Eile mit Weile!

průběh: nechat věcem volný průběhden Dingen freien Lauf lassen

všechen, všechna, všechno: Do třetice všeho dobrého.Aller guten Dinge sind drei.