Hlavní obsah

Ding

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e/~er

  1. věc předmětgute/nützliche Dingedobré/užitečné věci
  2. hovor.krám, veteš, haraburdí
  3. záležitost, věcpersönliche/öffentliche Dingeosobní/veřejné věci

Vyskytuje se v

drei: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

gut: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

zweierlei: (zwei Dinge) mit zweierlei Maß messenměřit (dvě věci) dvojím metrem

Dings, Dingsbums, Dingsda: Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.

hemmen: den Fortgang der Dinge hemmenbránit vývoji věcí

líc: Jedes Ding hat zwei Seiten.Každá věc má rub a líc.

věc: das Ding an sichfiloz. věc o sobě

naráz: mehrere Dinge auf einmal tundělat víc věcí naráz

podstatný: wesentliche Dinge beachtenvšímat si podstatných věcí

třetice: aller guten Dinge sind dreido třetice všeho dobrého

dobré: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

chvatný: Gut Ding will Weile haben., Eile mit Weile!Práce chvatná málo platná.

průběh: den Dingen freien Lauf lassennechat věcem volný průběh

všechen, všechna, všechno: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

Ding: vor allen Dingenpředevším, (ob)zvláště, zejména