Hlavní obsah

dingen

Slovesodingte/řidč. dang, h. gedungen/řidč. gedingt

  1. zast., obl.zaměstnávat služebnictvo ap.
  2. zast.najmout (si) horského průvodce ap.
  3. kniž. hanl.najmout, zjednat vraha ap.

Odvozená slova

Ding

Vyskytuje se v

Ding: vor allen Dingenpředevším, (ob)zvláště, zejména

Ding: über den Dingen stehenbýt nad věcí

drei: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

gut: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

zweierlei: (zwei Dinge) mit zweierlei Maß messenměřit (dvě věci) dvojím metrem

Ding: gute/nützliche Dingedobré/užitečné věci

Ding: persönliche Dingeosobní věci/záležitosti

Ding: Kein Ding.Žádnej problém., Pohoda. nic těžkého

Ding: Das ist nicht so mein Ding.Na tohle moc nejsem., To není (nic) pro mě.

hemmen: den Fortgang der Dinge hemmenbránit vývoji věcí

líc: Každá věc má rub a líc.Jedes Ding hat zwei Seiten.

věc: filoz. věc o sobědas Ding an sich

naráz: dělat víc věcí narázmehrere Dinge auf einmal tun

podstatný: všímat si podstatných věcíwesentliche Dinge beachten

třetice: do třetice všeho dobréhoaller guten Dinge sind drei

dobré: Do třetice všeho dobrého.Aller guten Dinge sind drei.

chvatný: Práce chvatná málo platná.Gut Ding will Weile haben., Eile mit Weile!

průběh: nechat věcem volný průběhden Dingen freien Lauf lassen

všechen, všechna, všechno: Do třetice všeho dobrého.Aller guten Dinge sind drei.