Hlavní obsah

dingen

Slovesodingte/řidč. dang, h. gedungen/řidč. gedingt

  1. zast., obl.zaměstnávat služebnictvo ap.
  2. zast.najmout (si) horského průvodce ap.
  3. kniž. hanl.najmout, zjednat vraha ap.

Odvozená slova

Ding

Vyskytuje se v

drei: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

gut: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

zweierlei: (zwei Dinge) mit zweierlei Maß messenměřit (dvě věci) dvojím metrem

hemmen: den Fortgang der Dinge hemmenbránit vývoji věcí

líc: Jedes Ding hat zwei Seiten.Každá věc má rub a líc.

věc: das Ding an sichfiloz. věc o sobě

naráz: mehrere Dinge auf einmal tundělat víc věcí naráz

podstatný: wesentliche Dinge beachtenvšímat si podstatných věcí

třetice: aller guten Dinge sind dreido třetice všeho dobrého

dobré: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

chvatný: Gut Ding will Weile haben., Eile mit Weile!Práce chvatná málo platná.

průběh: den Dingen freien Lauf lassennechat věcem volný průběh

všechen, všechna, všechno: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

Ding: vor allen Dingenpředevším, (ob)zvláště, zejména