Hlavní obsah

přímo

Příslovce

  1. (rovně) direkt, gerade(aus)jet přímo na severdirekt nach Norden fahrenstát přímogerade stehen
  2. (bez prostřednictví) direkt, unmittelbarTo se tě přímo netýká.Es betrifft dich nicht unmittelbar.
  3. (otevřeně, upřímně) direkt, aufrichtig, offenjednat vždy přímoimmer aufrichtig handeln

Částice

  • zdůrazněnígeradezu, beinaheTo je přímo neuvěřitelné.Das ist geradezu unglaublich.přímo zázračný lékbeinahe Wundermedizin

Vyskytuje se v

kop: přímý volný kopder Freistoß

nepřímý: práv. nepřímý důkazmittelbarer Beweis

nepřímý: ling. nepřímá řečindirekte Rede

nepřímý: sport. nepřímý volný kopindirekter Freistoß

přenos: přímý přenosdie Direktübertragung/Direktsendung

přímý: ling. přímá řečdirekte Rede

řeč: ling. přímá/nepřímá řečdirekte/indirekte Rede

úhel: geom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhelein spitzer/stumpfer/rechter/gerader Winkel

zásah: přímý zásahder Volltreffer

dovoz: přímý dovozder Direktimport

odchylka: jít přímou cestou bez odchylekden direkten Weg ohne Abweichungen gehen

potomek: přímý potomekdirekter Nachkomme

předek: biol. přímý předek člověkadirekter Vorfahr des Menschen

přímý: přímá ulice/čáragerade Straße/Linie

přímý: přímý směrdirekte Richtung

přímý: přímá postavaaufrechte Figur

přímý: v přímém sousedstvíin der unmittelbaren Nachbarschaft

přímý: přímé spojenídirekte Verbindung

přímý: přímá odpověď na otázkudirekte Antwort auf die Frage

přímý: přímé jednánídirekte Handlung

pramen: být přímo u pramene (informací)an der Quelle sitzen

věc: jít přímo k věcidirekt zur Sache kommen

direkt: eine direkte Verbindung irgendwohinpřímé spojení kam bez přestupu

direkt: direkt von zu Hause kommenpřijít přímo z domu

direkt: sich direkt an j-n wendenobrátit se přímo na koho

gegenüber: direkt gegenüberpřímo naproti

geradezu: ein geradezu ideales Beispielpřímo ideální příklad

unmittelbar: keinen unmittelbaren Nachkommen habennemít žádného přímého potomka

Abgang: Abgang direkt vom Lagerodbyt přímo ze skladu

davor: Sie kam zum Spiegel und stellte sich direkt davor.Šla k zrcadlu a postavila se přímo před něj.

direkt: Diese Straße führt direkt ins Zentrum.Tato ulice vede přímo do centra.

direkt: direkt am Bahnhofpřímo na nádraží

direkt: mein direkter Vorgesetztermůj přímý nadřízený

indirekt: indirekte Rede anwendenpoužít nepřímou řeč

indirekt: etw. indirekt sagenříct co nepřímo