Hlavní obsah

přímo

Příslovce

  1. (rovně) direkt, gerade(aus)jet přímo na severdirekt nach Norden fahrenstát přímogerade stehen
  2. (bez prostřednictví) direkt, unmittelbarTo se tě přímo netýká.Es betrifft dich nicht unmittelbar.
  3. (otevřeně, upřímně) direkt, aufrichtig, offenjednat vždy přímoimmer aufrichtig handeln

Částice

  • zdůrazněnígeradezu, beinaheTo je přímo neuvěřitelné.Das ist geradezu unglaublich.přímo zázračný lékbeinahe Wundermedizin

Vyskytuje se v

kop: přímý volný kopder Freistoß

nepřímý: práv. nepřímý důkazmittelbarer Beweis

přenos: přímý přenosdie Direktübertragung/Direktsendung

přímý: ling. přímá řečdirekte Rede

řeč: ling. přímá/nepřímá řečdirekte/indirekte Rede

úhel: geom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhelein spitzer/stumpfer/rechter/gerader Winkel

zásah: přímý zásahder Volltreffer

dovoz: přímý dovozder Direktimport

odchylka: jít přímou cestou bez odchylekden direkten Weg ohne Abweichungen gehen

potomek: přímý potomekdirekter Nachkomme

předek: biol. přímý předek člověkadirekter Vorfahr des Menschen

přímo: To je přímo neuvěřitelné.Das ist geradezu unglaublich.

pramen: být přímo u pramene (informací)an der Quelle sitzen

věc: jít přímo k věcidirekt zur Sache kommen

direkt: přímé spojení kam bez přestupueine direkte Verbindung irgendwohin

gegenüber: přímo naprotidirekt gegenüber

geradezu: přímo ideální příkladein geradezu ideales Beispiel

unmittelbar: nemít žádného přímého potomkakeinen unmittelbaren Nachkommen haben

Abgang: odbyt přímo ze skladuAbgang direkt vom Lager

davor: Šla k zrcadlu a postavila se přímo před něj.Sie kam zum Spiegel und stellte sich direkt davor.

indirekt: použít nepřímou řečindirekte Rede anwenden