Hlavní obsah

přímo

Vyskytuje se v

kop: der Freistoßpřímý volný kop

nepřímý: mittelbarer Beweispráv. nepřímý důkaz

přenos: die Direktübertragung/Direktsendungpřímý přenos

přímý: direkte Redeling. přímá řeč

řeč: direkte/indirekte Redeling. přímá/nepřímá řeč

úhel: ein spitzer/stumpfer/rechter/gerader Winkelgeom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhel

zásah: der Volltrefferpřímý zásah

dovoz: der Direktimportpřímý dovoz

odchylka: den direkten Weg ohne Abweichungen gehenjít přímou cestou bez odchylek

potomek: direkter Nachkommepřímý potomek

předek: direkter Vorfahr des Menschenbiol. přímý předek člověka

přímo: Das ist geradezu unglaublich.To je přímo neuvěřitelné.

pramen: an der Quelle sitzenbýt přímo u pramene (informací)

věc: direkt zur Sache kommenjít přímo k věci

direkt: eine direkte Verbindung irgendwohinpřímé spojení kam bez přestupu

gegenüber: direkt gegenüberpřímo naproti

geradezu: ein geradezu ideales Beispielpřímo ideální příklad

unmittelbar: keinen unmittelbaren Nachkommen habennemít žádného přímého potomka

Abgang: Abgang direkt vom Lagerodbyt přímo ze skladu

davor: Sie kam zum Spiegel und stellte sich direkt davor.Šla k zrcadlu a postavila se přímo před něj.

indirekt: indirekte Rede anwendenpoužít nepřímou řeč