Hlavní obsah

pramen

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (řeky ap.) die Quelleléčivý/minerální pramendie Heilquelle/Mineralquelle
  2. (zdroj) die Quellevědět co z dobrého prameneetw. aus guter Quelle wissenpramen poznání/vzdělánídie Erkenntnisquelle/Bildungsquelle
  3. (písemný materiál) die Quelleuvedení pramenedie Quellenangabe
  4. (vlasů, lana ap.) die Strähneprameny vlasůdie Haarsträhnen

Vyskytuje se v

bezpečný: dovědět se co z bezpečného prameneetw. aus sicherer Quelle erfahren

poznání: prameny poznánídie Erkenntnisquellen

historický: historický prameneine historische Quelle

soudobý: soudobé pramenyzeitgenössische Quellen

Quelle: historische Quellehistorický pramen

versiegen: Eine Quelle versiegt.Pramen vysychá.