Hlavní obsah

byt

Podstatné jméno, rod mužský

  • die Wohnunghovor., hanl. die Budebyt v osobním vlastnictvídie Eigentumswohnungpronajatý bytdie Mietwohnung

Vyskytuje se v

dekorace: die Saaldekoration/Wohnungsdekorationdekorace sálu/bytu

dvoupokojový: die Zweizimmerwohnungdvoupokojový byt

jednopokojový: die Einzimmerwohnungjednopokojový byt

klíč: der Hausschlüssel/Wohnungsschlüsselklíč od domu/bytu

letní: die Sommerwohnungletní byt

levný: eine billige Wohnunglevný byt

najatý: die Mietwohnungnajatý byt

pronájem: Wohnung zu vermietenbyt k pronájmu

přízemní: die Erdgeschosswohnung/Parterrewohnungpřízemní byt

půdní: die Dachwohnungpůdní byt

sklepní: die Kellerwohnungsklepní byt

suterénní: die Souterrainwohnungsuterénní byt

třípokojový: die Dreizimmerwohnungtřípokojový byt

uživatel: der Wohnungsbenutzerpráv. uživatel bytu

výměna: der Wohnungstauschvýměna bytu

hledat: eine neue Wohnung suchenhledat nový byt

hypotéka: eine Hypothek auf die Wohnung aufnehmenvzít si hypotéku na byt

jeho, její, jejich: seine Wohnungjeho byt

mít: eine eigene Wohnung besitzenmít vlastní byt

nedostatečně: ungenügend geheizte Wohnungnedostatečně vytopený byt

obyvatelný: bewohnbare Fläche der Wohnungobyvatelná plocha bytu

plyn: die Wohnung mit Gas beheizenvytápět byt plynem

podařit se: Es ist ihm gelungen, eine Wohnung zu kaufen.Podařilo se mu koupit byt.

podkrovní: die Dachgeschosswohnungpodkrovní byt

podlaží: eine Wohnung im ersten Stockbyt v prvním podlaží

podzemí: die Wohnungen im Kellergeschossbyty v podzemí

prakticky: praktisch eingerichtete Wohnungprakticky zařízený byt

prohledat: Die Polizisten haben die ganze Wohnung durchsucht.Policisté prohledali celý byt.

pronajatý: in einer Mietwohnung wohnenbydlet v pronajatém bytě

příslušenství: Wohnung mit allem Zubehörbyt s příslušenstvím

reprezentativně: repräsentativ eingerichtete Wohnungreprezentativně zařízený byt

reprezentativní: eine repräsentative Wohnungreprezentativní byt

roztahat: Der Hund hat die Wäsche in der Wohnung verstreut.Pes roztahal prádlo po bytě.

skrz: Er kam wegen der Wohnung.Přišel skrz byt.

slídit: in der Wohnung herumschnüffelnslídit po bytě

směnit: eine kleinere Wohnung gegen eine größere austauschensměnit menší byt za větší

strava: der Preis für Kost und Logiscena za byt a stravu

útulný: Ihre Wohnung ist sehr gemütlich.Váš byt je velmi útulný.

uzamknout: die Wohnung abschließenuzamknout byt

větší: eine größere Wohnung kaufenkoupit si větší byt

vyhořet: Unsere Wohnung brannte völlig aus.Náš byt zcela vyhořel.

vykrást: eine Wohnung ausraubenvykrást byt

vymalovat: die Wohnung streichenvymalovat byt

vystrnadit: die Mieter aus der Wohnung vergraulenvystrnadit nájemníky z bytu

vytírat: Jeden Sonntag wischt sie die ganze Wohnung.Každou neděli vytírá celý byt.

zaneřádit: die Wohnung versauenzaneřádit byt

zařídit: die Wohnung einrichtenzařídit byt

zavděk: Er nahm auch mit einer kleineren Wohnung vorlieb.Vzal zavděk i menším bytem.

zavřít se: Er hat sich in der Wohnung eingeschlossen.Zavřel se v bytě.

zažádat: eine Wohnung beantragenzažádat o byt

zdědit: die Wohnung von der Oma erbenzdědit byt po babičce

zmodernizovat: die Wohnung modernisierenzmodernizovat byt

zvelebit: die Wohnung hochbringenzvelebit byt

behaglich: behagliche Wohnung habenmít útulný byt

mitsamt: die Wohnung mitsamt den Möbeln verkaufenprodat byt včetně zařízení

ausmessen: eine Wohnung ausmessenvyměřit byt

brauchen: Geld für eine neue Wohnung brauchenpotřebovat peníze na nový byt

Dach: die Wohnung/das Zimmer unterm Dachbyt/pokoj v podkroví

hausen: Die Einbrecher haben in der Wohnung fürchterlich gehaust.Lupiči v bytě strašně řádili.

kündigen: Er hat seine Wohnung gekündigt.Vypověděl nájemní smlouvu na svůj byt.

mieten: (sich) eine Wohnung mietenpronajmout (si) byt

Raum: eine Wohnung mit drei Räumenbyt se třemi místnostmi

verlassen: Verlassen Sie sofort meine Wohnung!Okamžitě odejděte z mého bytu!

wohnhaft: Herr Meier, wohnhaft in Kölnpan Meier, bytem v Kolíně

Wohnung: sich eine Wohnung einrichtenzařídit si byt

byt: die Mietwohnungpronajatý byt