Hlavní obsah

pobyt

Vyskytuje se v

místo: místo pobytuder Aufenthaltsort

stipendijní: stipendijní pobytder Stipendienaufenthalt

výměnný: studijní výměnný pobytder Bildungsaustausch

odpracovat: Pobyt si musíš odpracovat.Den Aufenthalt musst du abarbeiten.

pobýt: pobýt rok v zahraničísich ein Jahr im Ausland aufhalten

spjatý: dětství spjaté s pobytem na venkověmit dem Aufenthalt auf dem Lande verbundene Kindheit

ausdehnen: protáhnout pobyt do příštího dneden Aufenthalt bis zum folgenden Tag ausdehnen

beantragen: žádat o povolení k pobytueine Aufenthaltsgenehmigung beantragen

mein: Tento rok absolvuji opět svůj léčebný pobyt.Ich mache dieses Jahr wieder meine Kur.