Hlavní obsah

pobyt

Vyskytuje se v

místo: místo pobytuder Aufenthaltsort

stipendijní: stipendijní pobytder Stipendienaufenthalt

výměnný: studijní výměnný pobytder Bildungsaustausch

odpracovat: Pobyt si musíš odpracovat.Den Aufenthalt musst du abarbeiten.

pobýt: pobýt rok v zahraničísich ein Jahr im Ausland aufhalten

pobýt: chvíli pobýt u příbuznýcheine Weile bei Verwandten verweilen

spjatý: dětství spjaté s pobytem na venkověmit dem Aufenthalt auf dem Lande verbundene Kindheit