Hlavní obsah

dosáhnout

Vyskytuje se v

horší: dosáhnout horších výsledků než kdoschlechtere Ergebnisse erreichen als j.

jednota: dosáhnout názorové jednotyeine Meinungseinheit erreichen

malý: dosáhnout jen malé rychlostinur eine niedrige Geschwindigkeit erreichen

meta: dosáhnout nejvyšších metdie höchsten Ziele erreichen

úspěch: dosáhnout úspěchuden Erfolg erreichen

vítězství: dosáhnout vítězstvíden Sieg erringen

Gipfel: den Gipfel erreichendosáhnout vrcholu

beachtlich: einen beachtlichen Erfolg erreichendosáhnout pozoruhodného úspěchu

ersehnen: das ersehnte Ziel erreichendosáhnout vytouženého cíle

juristisch: die juristische Ausbildung erreichendosáhnout právnického vzdělání

Profit: hohe Profite erzielendosáhnout vysokých zisků

Ruhe: zur Ruhe kommendosáhnout vnitřního klidu

Sieg: einen Sieg erringendosáhnout vítězství