Hlavní obsah

nabýt

Vyskytuje se v

odvaha: nabýt odvahyMut fassen

platnost: nabýt (právní) platnostiin Geltung kommen

vědomí: pozbýt/nabýt vědomídas Bewusstsein verlieren/zu Bewusstsein kommen

lehce: Lehce nabyl, lehce pozbyl.Wie gewonnen, so zerronnen.

Bewusstsein: znovu nabýt vědomíwieder zu Bewusstsein kommen

Einsicht: nabýt rozumuzur Einsicht kommen

Gültigkeit: Smlouva včera nabyla platnosti.Der Vertrag hat gestern seine Gültigkeit erlangt.

gewinnen: Lehce nabyl, lehce pozbyl.Wie gewonnen, so zerronnen.