Hlavní obsah

nabýt

Vyskytuje se v

odvaha: nabýt odvahyMut fassen

platnost: nabýt (právní) platnostiin Geltung kommen

vědomí: pozbýt/nabýt vědomídas Bewusstsein verlieren/zu Bewusstsein kommen

lehce: Lehce nabyl, lehce pozbyl.Wie gewonnen, so zerronnen.

Bewusstsein: wieder zu Bewusstsein kommenznovu nabýt vědomí

Einsicht: zur Einsicht kommennabýt rozumu

Gültigkeit: Der Vertrag hat gestern seine Gültigkeit erlangt.Smlouva včera nabyla platnosti.

gewinnen: Wie gewonnen, so zerronnen.Lehce nabyl, lehce pozbyl.