Hlavní obsah

Gültigkeit

Die, podstatné jméno~

  1. platnost průkazu, pravidla ap.Der Vertrag hat gestern seine Gültigkeit erlangt.Smlouva včera nabyla platnosti.
  2. platnost, uplatnění teorie, principů ap.

Vyskytuje se v

zeitlich: časově ohraničit platnostdie Gültigkeit zeitlich begrenzen

pozbýt: pozbýt platnostiGültigkeit verlieren

Gültigkeit: Smlouva včera nabyla platnosti.Der Vertrag hat gestern seine Gültigkeit erlangt.