Hlavní obsah

Gültigkeit

Vyskytuje se v

zeitlich: časově ohraničit platnostdie Gültigkeit zeitlich begrenzen

pozbýt: pozbýt platnostiGültigkeit verlieren

Gültigkeit: Smlouva včera nabyla platnosti.Der Vertrag hat gestern seine Gültigkeit erlangt.