Hlavní obsah

pozbýt

Dokonavé sloveso

  • verwirken etw. Akk, verlieren etw. Akkpozbýt platnostiGültigkeit verlierenpozbýt čí důvěryj-s Vertrauen verwirken

Vyskytuje se v

vědomí: das Bewusstsein verlieren/zu Bewusstsein kommenpozbýt/nabýt vědomí

lehce: Wie gewonnen, so zerronnen.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

gewinnen: Wie gewonnen, so zerronnen.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

pozbýt: Gültigkeit verlierenpozbýt platnosti