Hlavní obsah

lehce, lehko

Příslovce

  • leichtbýt jen lehce oblečennur leicht angezogen seinlehce se dotknout koho/čehoj-n/etw. leicht berührenlehce vydělané penízeleicht verdientes GeldJde to (docela) lehce.Das geht (ganz) leicht.

Vyskytuje se v

lehký: die Leichtindustrielehký průmysl

průmysl: die Leichtindustrie/Schwerindustrielehký/těžký průmysl

tělo: leichte Körperverletzungpráv. lehké ublížení na těle

brát: etw. auf die leichte Schulter nehmenbrát co na lehkou váhu

omámit: Der Wein hat ihn benebelt.Víno ho lehce omámilo.

oželet: So etwas ist leicht zu verschmerzen.Něco takového se dá lehce oželet.

váha: etw. auf die leichte Schulter nehmenbrát co na lehkou váhu

zblbnout: Bei dieser Arbeit wirst du ja leicht blöd.U takové práce lehce zblbneš.

zranitelný: eine leicht empfindliche Seele habenmít lehce zranitelnou duši

außer: nichts außer einem leichten Kratzernic až na lehké škrábnutí

leise: leise Müdigkeit verspürenpociťovat lehkou únavu

assimilieren: sich leicht an eine Umgebung assimilierenlehce se přizpůsobit okolí

Disziplin: Der Weitsprung ist eine Disziplin der Leichtathletik.Skok daleký je jednou z disciplín lehké atletiky.

drehen: den Kopf leicht drehenlehce otočit hlavu

erklären: Das lässt sich leicht an einem Beispiel erklären.To se dá lehce vysvětlit na příkladu.

verderben: Das Fleisch verdirbt leicht.Maso se lehce kazí.

Verletzung: eine leichte Verletzunglehké zranění

verständlich: leicht/kaum/schwer verständlichlehce/sotva/těžce pochopitelné

vibrieren: Ihre Stimme vibrierte leicht.Třásl se jí lehce hlas.

gewinnen: Wie gewonnen, so zerronnen.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

lehce: nur leicht angezogen seinbýt jen lehce oblečen