Hlavní obsah

Mut

Der, podstatné jméno~(e)s

  • odvaha, statečnostden Mut sinken lassen/verlierenztratit odvahu, klesnout na mysli(neuen) Mut fassenzískat (nové) odhodláníall seinen Mut zusammennehmensebrat veškerou (svou) odvahuj-m Mut zusprechendodat komu odvahy

Vyskytuje se v

mangeln: Chybí mu odvaha riskovat.Ihm mangelt der Mut zum Risiko.

nicht: Nikdo neměl odvahu říci ne.Nicht einer hatte den Mut, nein zu sagen.

odvaha: mít odvahu k čemuMut zu etw. haben

veselý: být veselé myslifrohen Mutes sein

dodat: dodat komu odvahuj-m Mut geben

dostatek: mít dostatek odvahygenug Mut haben

Mut: sebrat veškerou (svou) odvahuall seinen Mut zusammennehmen