Hlavní obsah

nečekaný

Přídavné jméno

  • unerwartetnečekaný výsledekunerwartetes Ergebnis

Vyskytuje se v

miminko: ein Baby erwartenčekat miminko

být: Ich werde an der Ecke warten.Budu čekat na rohu.

dávno: Darauf warte ich schon lange.Na to už dávno čekám.

dlouho: Darauf hat er schon lange gewartet.Na to už dlouho čekal.

napjatě: auf j-n/etw. gespannt wartennapjatě čekat na koho/co

ne: Nanu, so (et)was würde ich nie erwarten.No ne, to bych nikdy nečekal.

nečekaný: unerwartetes Ergebnisnečekaný výsledek

netrpělivě: auf j-n/etw. ungeduldig wartennetrpělivě čekat na koho/co

opodál: abseits wartenčekat opodál

pomalu: Ich habe auf sie fast drei Stunden gewartet.Čekal jsem na ni pomalu tři hodiny.

pozítří: bis Übermorgen wartenčekat do pozítří

prohra: eine knappe/unerwartete/hohe Niederlagetěsná/nečekaná/vysoká prohra

před, přede: vor dem Haus wartenčekat před domem

předsíň: im Vorraum wartenčekat v předsíni

příznivý: auf einen günstigen Augenblick wartenčekat na příznivý okamžik

takřka: Sie warteten beinahe drei Stunden.Čekali takřka tři hodiny.

tuhle: Setz dich her und warte.Sedni si tuhle a čekej.

vyhazov: einen Rausschmiss erwartenčekat na vyhazov

vyjádření: Ich warte auf deine Äußerung.Čekám na tvé vyjádření.

zatímco: Während er auf den Zug wartete, las er die Zeitung.Zatímco čekal na vlak, četl si noviny.

zvrtnout: Ein unerwartetes Unglück hat alle seine Pläne umgestoßen.Nečekané neštěstí zvrtlo všechny jeho plány.

přírůstek: Familienzuwachs erwartenčekat přírůstek do rodiny

rodina: Familienzuwachs erwartenčekat rodinu

Kind: ein Kind erwartenčekat dítě

schroff: ein schroffes Ende nehmenvzít nečekaný konec

sein: etw. ist zu erwartenco se dá čekat

harren: Man harrte auf Nachzügler.Čekalo se na opozdilce.

lange: Wie lange musstest du warten?Jak dlouho jsi musel čekal?

unerwartet: eine unerwartete Wende nehmenvzít nečekaný obrat

warten: auf einen Studienplatz wartenčekat na studijní místo

Zweck: Es hat wohl wenig Zweck, wenn ich noch auf ihn warte.Nemá asi smysl, abych na něho ještě čekal.

čekat: einen Besuch am Abend erwartenčekat večer návštěvu