Hlavní obsah

napjatě

Příslovce

  • (an)gespanntnapjatě čekat na koho/coauf j-n/etw. gespannt warten

Vyskytuje se v

napjatý: gespannte Muskelnpřen. napjaté svaly

napjatě: auf j-n/etw. gespannt wartennapjatě čekat na koho/co