Hlavní obsah

netušený

Vyskytuje se v

mlhavě: mlhavě tušit co o kometw. über j-n vage ahnen

podvědomě: podvědomě tušit coetw. unterbewusst ahnen

semlít se: Tuším, že se tu něco semele.Mir schwant, dass hier etwas geschehen wird.

tušení: Mé tušení mě nezklamalo.Meine Ahnung hat mich nicht getrogen.

deutlich: mít jasné tušeníeine deutliche Ahnung haben

Ahnung: Mé tušení mě nezklamalo.Meine Ahnungen haben mich nicht getrogen.

netušený: netušený objevunvermutete Entdeckung