Hlavní obsah

nečekaný

Přídavné jméno

  • unerwartetnečekaný výsledekunerwartetes Ergebnis

Vyskytuje se v

miminko: čekat miminkoein Baby erwarten

být: Budu čekat na rohu.Ich werde an der Ecke warten.

čekat: čekat večer návštěvueinen Besuch am Abend erwarten

čekat: čekat na vlakauf den Zug warten

čekat: čekat dopiseinen Brief erwarten

čekat: To se dalo čekat.Das war zu erwarten.

dávno: Na to už dávno čekám.Darauf warte ich schon lange.

dlouho: Na to už dlouho čekal.Darauf hat er schon lange gewartet.

napjatě: napjatě čekat na koho/coauf j-n/etw. gespannt warten

ne: No ne, to bych nikdy nečekal.Nanu, so (et)was würde ich nie erwarten.

netrpělivě: netrpělivě čekat na koho/coauf j-n/etw. ungeduldig warten

opodál: čekat opodálabseits warten

pomalu: Čekal jsem na ni pomalu tři hodiny.Ich habe auf sie fast drei Stunden gewartet.

pozítří: čekat do pozítříbis Übermorgen warten

prohra: těsná/nečekaná/vysoká prohraeine knappe/unerwartete/hohe Niederlage

před, přede: čekat před domemvor dem Haus warten

předsíň: čekat v předsíniim Vorraum warten

příznivý: čekat na příznivý okamžikauf einen günstigen Augenblick warten

takřka: Čekali takřka tři hodiny.Sie warteten beinahe drei Stunden.

tuhle: Sedni si tuhle a čekej.Setz dich her und warte.

vyhazov: čekat na vyhazoveinen Rausschmiss erwarten

vyjádření: Čekám na tvé vyjádření.Ich warte auf deine Äußerung.

zatímco: Zatímco čekal na vlak, četl si noviny.Während er auf den Zug wartete, las er die Zeitung.

zvrtnout: Nečekané neštěstí zvrtlo všechny jeho plány.Ein unerwartetes Unglück hat alle seine Pläne umgestoßen.

přírůstek: čekat přírůstek do rodinyFamilienzuwachs erwarten

rodina: čekat rodinuFamilienzuwachs erwarten

Kind: ein Kind erwartenčekat dítě

schroff: ein schroffes Ende nehmenvzít nečekaný konec

sein: etw. ist zu erwartenco se dá čekat

harren: Man harrte auf Nachzügler.Čekalo se na opozdilce.

lange: Wie lange musstest du warten?Jak dlouho jsi musel čekal?

unerwartet: eine unerwartete Wende nehmenvzít nečekaný obrat

warten: auf einen Studienplatz wartenčekat na studijní místo

warten: an der Ampel stehen und auf Grün wartenstát na semaforu a čekat na zelenou

Zweck: Es hat wohl wenig Zweck, wenn ich noch auf ihn warte.Nemá asi smysl, abych na něho ještě čekal.