Hlavní obsah

Ahnung

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. předtuchaMeine Ahnungen haben mich nicht getrogen.Mé tušení mě nezklamalo.
  2. ponětí, tušení, zdání o určitých věcechvon etw. nicht die geringste Ahnung habennemít o čem nejmenší tušeníKeine Ahnung!Nemám tušení!přen., hovor. Hast du eine Ahnung!To seš teda vedle!, To se teda pleteš!

Vyskytuje se v

deutlich: mít jasné tušeníeine deutliche Ahnung haben

ergreifen: Zmocňuje se mě zlá předtucha.Eine böse Ahnung ergreift mich.

ponětí: Nemám ani ponětí, kam šel.Ich habe keine Ahnung, wohin er gegangen ist.

tušení: Mé tušení mě nezklamalo.Meine Ahnung hat mich nicht getrogen.

zdání: Nemá o tom ani zdání.Sie hat keine Ahnung davon.

Ahnung: Mé tušení mě nezklamalo.Meine Ahnungen haben mich nicht getrogen.