Hlavní obsah

Voraussage

Vyskytuje se v

Zukunft: die Zukunft voraussagen (können)(umět) předpovídat budoucnost

voraussagen: j-m eine große Zukunft voraussagenpředpovídat komu velkou budoucnost

neomylný: neomylná předpověď čehounfehlbare Voraussage etw. Gen