Hlavní obsah

voraussagen

Sloveso

  • předpovědětj-m eine große Zukunft voraussagenpředpovídat komu velkou budoucnost

Vyskytuje se v

Zukunft: die Zukunft voraussagen (können)(umět) předpovídat budoucnost

neomylný: unfehlbare Voraussage etw. Genneomylná předpověď čeho

voraussagen: j-m eine große Zukunft voraussagenpředpovídat komu velkou budoucnost