Hlavní obsah

Gefühl

Das, podstatné jméno~s, ~e

  1. (po)cit v prstech ap.kein Gefühl in der Hand habennemít cit v ruce
  2. pocit štěstí, strachu ap.ein bestimmtes Gefühl unterdrücken/zeigenpotlačovat/projevovat určitý pocitEr erwiderte ihre Gefühle.Opětoval její city.
  3. pocit, tušení, předtucha intuice
  4. für etw. smysl, cit pro co pro rytmus ap.

Das, podstatné jméno~s, ~e

  1. mit gemischten Gefühlen se smíšenými pocity
  2. etw. Akk im Gefühl haben cítit, tušit co

Vyskytuje se v

verwunden: j-s Gefühle verwundenporanit city koho

cit: skrývat své city před kýmeigene Gefühle vor j-m verbergen

pocit: pocit tepla/chladudas Gefühl der Wärme/Kälte

podivný: Byl to podivný pocit.Es war ein seltsames Gefühl.

převážit: Rozum převážil cit.Der Verstand überwog das Gefühl.

ryzí: ryzí citreines/pures Gefühl

cit: mít cit pro coGefühl für etw. haben