Hlavní obsah

výsledek

Vyskytuje se v

poločasový: das Halbzeitergebnispoločasový výsledek

horší: schlechtere Ergebnisse erreichen als j.dosáhnout horších výsledků než kdo

lichotivý: schmeichelhaftes Ergebnis des Wettkampfeslichotivý výsledek zápasu

manipulovat: die Wahlergebnisse manipulierenmanipulovat výsledky voleb

nečekaný: unerwartetes Ergebnisnečekaný výsledek

nejiný: mit gleichem/demselben Ergebniss nejiným výsledkem

nejistý: unsicheres Ergebnisnejistý výsledek

neporovnatelný: unvergleichliche Ergebnisseneporovnatelné výsledky

opačný: gegenteiliges Ergebnis/umgekehrter Sinn/umgekehrte Bedeutungopačný výsledek/smysl/význam

počítat: mit besseren Ergebnissen rechnenpočítat s lepšími výsledky

vyčnívat: Seine Leistungen ragen über den Durchschnitt hinaus.Jeho výsledky vyčnívají nad průměr.

zaškrtat: ein falsches Ergebnis durchstreichenzaškrtat chybný výsledek

richtig: das richtige Ergebnis anführenuvést správný výsledek

stimmen: Das Ergebnis stimmt.Výsledek souhlasí.

vorwegnehmen: das Ergebnis vorwegnehmenpředjímat výsledek

výsledek: gute Ergebnisse aufweisenvykazovat dobré výsledky