Hlavní obsah

horší

Přídavné jméno

  • schlechter, schlimmerhorší než kdo/coschlechter als j./etw.dosáhnout horších výsledků než kdoschlechtere Ergebnisse erreichen als j.

Vyskytuje se v

nálada: být v špatné/dobré náladěguter/schlechter Laune sein

pes: Pozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!

pověst: mít dobrou/špatnou pověsteinen guten/schlechten Ruf haben

špatný: špatný vtipschlechter Witz

zlé: mít komu co za zléj-m etw. übel nehmen

zlý: zlé znameníein böses Zeichen

jméno: mít dobré/špatné jménoeinen guten/schlechten Namen haben

odlišit: Neumí odlišit dobré víno od špatného.Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheiden

plavec: dobrý/špatný plavecein guter/schlechter Schwimmer

pomocník: mít dobrého/špatného pomocníkaeinen guten/schlechten Helfer haben

pozor: Pozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!

proklínat: proklínat špatné počasíschlechtes Wetter verwünschen

společnost: dostat se do špatné společnostiin eine schlechte Gesellschaft geraten

tělo: špatné držení tělafalsche Körperhaltung

uchránit: uchránit dítě před špatnou společnostídas Kind vor der schlechten Gesellschaft bewahren

vytočit: Vytočil jsem špatné číslo.Ich habe mich verwählt.

vzrušit se: vzrušit se špatnou zprávousich über eine schlechte Nachricht aufregen

z důvodu: z důvodu špatného počasíaufgrund des schlechten Wetters

adresa: být na špatné adresean der falschen Adresse sein

cesta: být na špatné cestěauf dem falschen Weg sein

dostat se: dostat se z nejhoršíhoüber die Runde kommen

venku: být z nejhoršího venkuaus dem Gröbsten heraus sein, über den Berg sein

všechen, všechna, všechno: Všechno zlé je k něčemu dobré.Alles hat sein Gutes.

Adressat: špatný adresát/adresát neznámýfalscher Adressat/Adressat unbekannt

aufsparen: ušetřit si zásobu na horší časyeinen Vorrat für Notzeiten aufsparen

Auskunft: dát komu špatnou informacij-m (eine) falsche Auskunft geben

ausstehen: Musel vydržet hodně špatného.Er hat viel Böses ausstehen müssen.

ergreifen: Zmocňuje se mě zlá předtucha.Eine böse Ahnung ergreift mich.

Geruch: mít špatnou pověstin einen schlechten Geruch kommen

irreleiten: nechat se oklamat špatným dojmemsich durch einen falschen Eindruck irreleiten lassen

mies: upadnout do špatné náladyin miese Laune geraten

Richtung: jít špatným směremin die falsche Richtung gehen

scheiden: umět rozeznat dobré od zléhoGut von Böse scheiden können

schlecht: uvařit špatné jídloein schlechtes Essen kochen

schlimm: To byly zlé časy!Das waren schlimme Zeiten!

schwach: mít špatné očischwache Augen haben

Sicht: dobrá/jasná/špatná viditelnosteine gute/klare/schlechte Sicht

Stil: plavat špatným stylemschlechten Stil schwimmen

Tag: špatný den, den blbecein schwarzer Tag

träumen: mít zlý senschlecht träumen

trennen: oddělovat dobré zprávy od špatnýchdie guten Nachrichten von den schlechten trennen

wegen: kvůli špatnému počasíwegen des schlechten Wetters

Wille: Nebyl to zlý úmysl.Es war kein böser Wille.

Zunge: Zlí jazykové tvrdí, že...Böse Zungen behaupten, dass...

bissig: Pozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!

Vorsicht: Pozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!

horší: horší než kdo/coschlechter als j./etw.