Hlavní obsah

počítat

Nedokonavé sloveso

  1. (zjišťovat počet) zählenpočítat minuty/hodiny/dnydie Minuten/Stunden/Tage zählenpočítat od jedné do desetivon eins bis zehn zählen
  2. (rovnici ap.) rechnen, berechnenpočítat rovnicedie Gleichungen rechnen
  3. (přihlížet k něčemu) rechnenpočítat s lepšími výsledkymit besseren Ergebnissen rechnenS tím se počítá.Damit wird gerechnet.
  4. (spoléhat na někoho) zählen auf j-nPočítám s tebou!Ich zähle auf dich!
  5. počítat (si) (účtovat) (sich) rechnen

Vyskytuje se v

neúspěch: mit einem Misserfolg rechnenpočítat s neúspěchem

očko: die Maschen beim Stricken zählenpočítat očka při pletení

reálně: real mit etw. rechnenreálně počítat s čím

etwas: Mit so etwas muss man rechnen.S něčím takovým je třeba počítat.

rechnen: eine Aufgabe rechnenpočítat úlohu

zählen: Kannst du schon bis 100 zählen?Umíš už počítat do sta?

počítat: die Minuten/Stunden/Tage zählenpočítat minuty/hodiny/dny